Hurdacılığın Tanımı

Hurdacılık: Sanayi de, evler de ve iş yerlerindeki atıl durumda, ekonomik ömrünü tamamlamış; ürün, imalat artığı parça, araba, eşya, makine gibi ürünleri son kullanıcıdan alarak, gerekli ayrıştırma gerekli ebatlarda parçalama, gereken şekilde sınıflandırma gibi işlemlerden geçirdikten sonra geri dönüşüm firmalarına ulaştıran bir meslektir.

Hurdacı geri dönüşümcü değil toplama ve ayrıştırıcıdır. Bu işlem içinde belli bilgi ve birikim tecrübe mutlak surette şarttır. Nedenine gelince tecrübesiz ve bilgisiz ellere geçen tehlikeli atıklar önlenemez sonuçlara yol açar.

Hurdacı: Geri dönüşüm zincirinin en önemli ve en büyük halkasıdır hurdacılık olmadan geri dönüşümün olması mümkün değildir.

Nedeni ise: Son kullanıcılar hurdacı olmadan ellerindeki atıl durumdaki hurdaları geri dönüşüm firmalarına ulaştırması mümkün olmazdı ulaştırsalar bile fabrikalarda bir keşme keş yaşanırdı,

Hurdacılık başta ekosistem olmak üzere çevreye, doğaya ve maddi olarak da ekonomiye çok büyük yarar sağlamaktadır.

Gelişen teknoloji arkasına yetişilmeyen yenilikler yeni iş kolları yarattığı gibi yeni atıkları da peşinde sürüklemektedir. Üretilen her yeni ürün bir eski ürün yaratmaktadır. Daha hafifini, daha küçüğünü, daha ağırı, daha büyüğünü yapma çabaları küresel rekabet ortamında birçok ürünün atıl duruma gelmesine sebep olmaktadır.

Bundan 30; yıl önce üretilen bir makine veya beyaz ya da siyah eşya ömrü ile şimdi üretilen eşya alet edevat arasında en az 20; yıl ömür farkı vardır. Artı insanların eşyaları hor kullanmaları ve yenisini veya daha teknolojiğine sahip olma çabaları da çevreyi son derece tehdit etmektedir. Bunun çevreye zararını en aza indirmek için hurdacılık ve geri dönüşüm çok büyük önem kazanmaktadır.